GIỚI THIỆU CHUNG

THÔNG TIN NGƯỜI PHÁT NGÔN

Ngày đăng 16/04/2019 | 03:41  | Lượt xem: 55
Thông báo về người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí   I. Người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí ...

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CÁC PHÒNG BAN

Ngày đăng 16/04/2019 | 03:36  | Lượt xem: 87
1. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân:  tham mưu tổng hợp cho Ủy ban nhân dân về hoạt động của Ủy ban nhân dân; tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện về công tác dân tộc; tham...

CÁC ĐƠN VỊ HIỆP CHÍNH VÀ NỘI QUẢN

Ngày đăng 16/04/2019 | 03:35  | Lượt xem: 84
      1. Công an huyện:   Stt Tên cá nhân, CQ Chức vụ ...

ỦY BAN NHÂN DÂN

Ngày đăng 16/04/2019 | 03:30  | Lượt xem: 160
A. Lãnh đạo UBND huyện: Phạm V ăn Minh Chủ tịch ĐT: 3.8843581 Vi Thị Bình Anh P. Chủ tịch ...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Ngày đăng 16/04/2019 | 03:18  | Lượt xem: 58
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN SÓC SƠN     1.LÃNH ĐẠO HĐND HUYỆN:   Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Phạm...

HUYỆN ỦY

Ngày đăng 16/04/2019 | 03:17  | Lượt xem: 84
Lãnh đạo Huyện ủy:   Họ và tên Chức vụ Điện thoại ...

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC HUYỆN SÓC SƠN

Ngày đăng 16/04/2019 | 03:16  | Lượt xem: 98

GIỚI THIỆU HUYỆN SÓC SƠN

Ngày đăng 16/04/2019 | 03:14  | Lượt xem: 56
Lịch sử : Ngày 5/7/1977, Huyện Sóc Sơn được thành lập trên cơ sở hợp nhất hai huyện Đa Phúc và Kim Anh thuộc tỉnh Vĩnh Phú (nay đã tách thành hai tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ ) với 32 xã, thị...

CÔNG TÁC ĐẢNG

Ngày đăng 28/10/2015 | 10:03  | Lượt xem: 19
BÀI PHỎNG VẤN ĐỒNG CHÍ TRƯỞNG BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY VỀ BÁO CÁO CHÍNH TRỊ ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HÀ NỘI LẦN THỨ XVI   1.Thưa đồng chí! Trong nhiệm kỳ vừa qua, thực hiện Nghị quyết...

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 161
Tổng số truy cập: 972202