THÔNG BÁO

Thông báo số: 152/TB-UBND Về việc điều chỉnh bổ sung Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2024

Ngày đăng 15/07/2024 | 02:48  | Lượt xem: 35
  Thông báo số: 152/TB-UBND Về việc điều chỉnh bổ sung Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2024 Quyết định số: 5505/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh bổ sung Kế hoạch tuyển...

Thông báo về việc tổ chức tuyển công chức cấp xã thuộc huyện Sóc Sơn năm 2024

Ngày đăng 12/06/2024 | 02:48  | Lượt xem: 1088
TB tổ chức tuyển công chức cấp xã thuộc huyện Sóc Sơn năm 2024 Quyết định phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2024 Phiếu đăng ký dự tuyển ...

UBND Huyện Sóc Sơn ban hành Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 04/01/2024 về kiểm tra công vụ năm 2024

Ngày đăng 12/01/2024 | 10:10  | Lượt xem: 969
XEM KẾ HOẠCH TẠI ĐÂY   Tiếp tục thực hiện nội dung chủ đề công tác năm 2024 “ Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”; Kế hoạch số 313/KH-UBND ngày 22/12/2023 về...

Thông báo số: 7173/TB-UBND Thông báo về việc tổ chức lấy ý kiến đối với Hồ sơ Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ngày đăng 22/11/2023 | 02:15  | Lượt xem: 6509
XEM THÔNG BÁO TẠI ĐÂY XEM HỒ SƠ ĐỒ ÁN QUY HOẠCH THỦ ĐÔ HÀ NỘI 

Văn bản số: 2965/UBND-NV Về việc đánh giá và xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng năm 2023

Ngày đăng 22/11/2023 | 08:29  | Lượt xem: 586
Văn bản số: 2655/UBND-NV Văn bản số: 2965/UBND-NV TẢI BIỂU MẪU TẠI ĐÂY

Danh sách hộ kinh doanh, hợp tác xã tháng 10/2023

Ngày đăng 06/11/2023 | 09:08  | Lượt xem: 1263
Danh sách cấp mới, cấp đổi, chấm dứt ĐKKD tháng 10.2023 Danh sách cấp mới, cấp đổi htx tháng 10.2023

Thông báo: 4825/TB-UBND Thông báo kết quả tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023

Ngày đăng 01/11/2023 | 03:09  | Lượt xem: 1382
XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 1222
Lượt truy cập trong tuần: 3110
Lượt truy cập trong tháng: 27202
Lượt truy cập trong năm: 394330
Tổng số lượt truy cập: 6142894