THÔNG BÁO

Thông báo nhận Quyết định tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019

Ngày đăng 27/12/2019 | 01:45  | Lượt xem: 1961
XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Quyết định Về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức giáo dục năm, 2019

Ngày đăng 26/12/2019 | 04:24  | Lượt xem: 1608
XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

THÔNG BÁO TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH QUY ĐỊNH

Ngày đăng 25/12/2019 | 10:15  | Lượt xem: 419
XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

V/v thông báo danh sách các tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng kê khai giá, đăng ký giá tại huyện

Ngày đăng 20/12/2019 | 08:31  | Lượt xem: 443
XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Thông báo số: 46/TB - HĐTD Kết quả tuyển dụng viên chức giáo dục huyện Sóc Sơn năm 2019

Ngày đăng 18/12/2019 | 05:39  | Lượt xem: 3478
XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Thông báo: Lịch tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND Thành phố sau kỳ họp thứ 11 HĐND Thành phố

Ngày đăng 10/12/2019 | 03:24  | Lượt xem: 94
XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

TB: Danh sách các cơ sở xử lý vi phậm hành chính về ATTP lĩnh vực công thương, nông nghiệp

Ngày đăng 09/12/2019 | 01:53  | Lượt xem: 88
XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Dữ liệu đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh, đăng ký hợp tác xã trên địa bàn huyện Sóc Sơn tháng 11 năm 2019

Ngày đăng 05/12/2019 | 08:10  | Lượt xem: 77
Hợp tác xã đăng ký mới, thay đổi, chấm dứt tháng 12.2019 Hộ kinh doanh chấm dứt tháng 11.2019 Hộ kinh doanh đăng ký mới, thay đổi tháng 11.2019

Hướng dẫn đánh giá và phân loại hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng năm 2019

Ngày đăng 30/11/2019 | 08:47  | Lượt xem: 508
Hướng dẫn đánh giá và phân loại hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng năm 2019

Thông báo Về việc thực hiện tiếp công dân lãnh đạo UBND huyện Sóc Sơn ngày 26/11/2019

Ngày đăng 25/11/2019 | 02:20  | Lượt xem: 138
Thông báo về việc thay đổi lịch tiếp công dân ngày 26/11/2019

Thông báo về lịch nghỉ Tết Âm lịch năm 2020

Ngày đăng 20/11/2019 | 03:59  | Lượt xem: 896
lịch nghỉ Tết Âm lịch năm 2020

V/v tiếp tục thực hiện việc thi tuyển và xét tuyển kỳ tuyển dụng viên chức các cơ sở giáo dục công lập

Ngày đăng 16/11/2019 | 09:54  | Lượt xem: 2018
V/v tiếp tục thực hiện việc thi tuyển và xét tuyển kỳ tuyển dụng viên chức các cơ sở giáo dục công lập,

Thông báo Danh sách hộ kinh doanh, hợp tác xã đăng ký tháng 10.2019

Ngày đăng 05/11/2019 | 07:36  | Lượt xem: 105
 Hộ kinh doanh cấp mới, cấp đổi tháng 10.2019 Hợp tác xã tháng 10.2019

Thông báo Quy chế tổ chức thi tuyển viên chức giáo dục năm 2019

Ngày đăng 15/10/2019 | 09:39  | Lượt xem: 700
Thông tin chi tiết:  Thông báo Quy chế tổ chức thi tuyển viên chức giáo dục năm 2019

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 360
Lượt truy cập trong tuần: 1310
Lượt truy cập trong tháng: 42858
Lượt truy cập trong năm: 78767
Tổng số truy cập: 1108216