THÔNG BÁO

Thông báo kết quả xét tuyển vòng 2 kỳ kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào viên chức không giữ chức vụ quản lý Trung tâm GDNN-GDTX huyện

Ngày đăng 07/01/2021 | 10:06  | Lượt xem: 129
Thông báo kết quả xét tuyển  vòng 2 kỳ kiểm tra, sát hachj tiếp nhận vào viên chức không giữ chức vụ quản lý Trung tâm GDNN-GDTX huyện

Thông báo Kết qủa xét tuyển vòng 1 kỳ kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào viên chức không giữ chức vụ quản lý Trung tâm GDNN-GDTX huyện

Ngày đăng 06/01/2021 | 10:03  | Lượt xem: 99
Thông báo Kết qủa xét tuyển vòng 1 kỳ kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào viên chức không giữ chức vụ quản lý Trung tâm GDNN-GDTX huyện

Ngày 05/01/2021, đồng chí Nguyễn Tất Thanh - Phó Chủ tịch HĐND huyện (nhiệm kỳ 2016 - 2021) thực hiện tiếp công dân định kỳ Quý I/2021

Ngày đăng 05/01/2021 | 02:46  | Lượt xem: 56
Ngày 05/01/2021, đồng chí Nguyễn Tất Thanh - Phó Chủ tịch HĐND huyện (nhiệm kỳ 2016 - 2021) thực hiện tiếp công dân định kỳ Quý I/2021

Thông tin đăng ký kinh doanh trên địa bàn huyện tháng 12/2020

Ngày đăng 05/01/2021 | 07:58  | Lượt xem: 43
Hộ kinh doanh cấp mới, cấp đổi, cấp lại tháng 12.2020 Hộ kinh doanh chấm dứt tháng 12.2020 Hợp tác xã đăng ký tháng 12.2020

thông tin về danh sách các cơ sở tự công bố chất lượng Sản phẩm quý IV trên cổng thông tin điện tử huyện

Ngày đăng 31/12/2020 | 03:33  | Lượt xem: 60
 thông tin về danh sách các cơ sở tự công bố chất lượng Sản phẩm quý IV trên cổng thông tin điện tử huyện

Thông báo Kế hoạch kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào viên chức không giữ chức vụ quản lý huyện Sóc Sơn năm 2020

Ngày đăng 31/12/2020 | 09:59  | Lượt xem: 36
Thông báo Kế hoạch kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào viên chức không giữ chức vụ quản lý huyện Sóc Sơn năm 2020

Kế hoạch kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào viên chức không giữ chức vụ quản lý

Ngày đăng 30/12/2020 | 09:57  | Lượt xem: 11
Kế hoạch kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào viên chức không giữ chức vụ quản lý

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2020

Ngày đăng 26/12/2020 | 03:17  | Lượt xem: 968
Thông báo về việc tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2020 Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc UBND huyện năm 2020 Mau1_PhieuDKDT_VC

Thông tin công bô sản phẩm OCOP

Ngày đăng 21/12/2020 | 08:22  | Lượt xem: 155
Thông tin công bô sản phẩm OCOP

Thông tin đăng ký hộ kinh doanh, hợp tác xã tháng 11/2020

Ngày đăng 11/12/2020 | 10:23  | Lượt xem: 72
Đăng ký hợp tác xã tháng 11.2020 Hộ kinh doanh chấm dứt tháng 11.2020 Hộ kinh doanh cấp mới, cấp đổi, cấp lại tháng 11.2020

Ngày 10/11/2020 đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện Đỗ Minh Tuấn đã tiếp 18 lượt (30 người) là công dân các xã: Bắc Sơn, Minh Phú, Kim Lũ, Đức Hòa, Tân Minh, Trung Giã, Hiền Ninh, Hồng Kỳ, Việt Long

Ngày đăng 12/11/2020 | 02:45  | Lượt xem: 333
Thực hiện lịch tiếp công dân Quý 4/2020 của UBND huyện Sóc Sơn, ngày 08/9/2020 tại Trụ sở Tiếp công dân huyện Sóc Sơn

Hộ kinh doanh chấm dứt, hợp tác xã giải thể tháng 10.2020, Hộ kinh doanh đăng ký mới, đăng ký lại, đăng ký thay đổi tháng 10.2020

Ngày đăng 05/11/2020 | 04:05  | Lượt xem: 171
Hộ kinh doanh chấm dứt, hợp tác xã giải thể tháng 10.2020 Hộ kinh doanh đăng ký mới, đăng ký lại, đăng ký thay đổi tháng 10.2020

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại thôn Hương Đình, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, hà Nội

Ngày đăng 23/10/2020 | 03:51  | Lượt xem: 1420
XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Về việc báo cáo nợ Bảo hiểm xã hội năm 2020

Ngày đăng 21/10/2020 | 02:06  | Lượt xem: 212
XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 319 hộ kinh doanh

Ngày đăng 14/10/2020 | 09:10  | Lượt xem: 267
Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 319 hộ kinh doanh Phụ lục 1 Quyết định 07 Phụ lục 2 Quyết định 07

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 632
Lượt truy cập trong tuần: 25493
Lượt truy cập trong tháng: 77355
Lượt truy cập trong năm: 77355
Tổng số truy cập: 2368654