THÔNG BÁO

Dữ liệu đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh, đăng ký hợp tác xã trên địa bàn huyện Sóc Sơn tháng 11 năm 2019

Ngày đăng 05/12/2019 | 08:10  | Lượt xem: 19
Hợp tác xã đăng ký mới, thay đổi, chấm dứt tháng 12.2019 Hộ kinh doanh chấm dứt tháng 11.2019 Hộ kinh doanh đăng ký mới, thay đổi tháng 11.2019

Hướng dẫn đánh giá và phân loại hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng năm 2019

Ngày đăng 30/11/2019 | 08:47  | Lượt xem: 129
Hướng dẫn đánh giá và phân loại hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng năm 2019

Thông báo Về việc thực hiện tiếp công dân lãnh đạo UBND huyện Sóc Sơn ngày 26/11/2019

Ngày đăng 25/11/2019 | 02:20  | Lượt xem: 71
Thông báo về việc thay đổi lịch tiếp công dân ngày 26/11/2019

Thông báo về lịch nghỉ Tết Âm lịch năm 2020

Ngày đăng 20/11/2019 | 03:59  | Lượt xem: 808
lịch nghỉ Tết Âm lịch năm 2020

V/v tiếp tục thực hiện việc thi tuyển và xét tuyển kỳ tuyển dụng viên chức các cơ sở giáo dục công lập

Ngày đăng 16/11/2019 | 09:54  | Lượt xem: 1862
V/v tiếp tục thực hiện việc thi tuyển và xét tuyển kỳ tuyển dụng viên chức các cơ sở giáo dục công lập,

Thông báo Danh sách hộ kinh doanh, hợp tác xã đăng ký tháng 10.2019

Ngày đăng 05/11/2019 | 07:36  | Lượt xem: 86
 Hộ kinh doanh cấp mới, cấp đổi tháng 10.2019 Hợp tác xã tháng 10.2019

Thông báo Quy chế tổ chức thi tuyển viên chức giáo dục năm 2019

Ngày đăng 15/10/2019 | 09:39  | Lượt xem: 650
Thông tin chi tiết:  Thông báo Quy chế tổ chức thi tuyển viên chức giáo dục năm 2019

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 161
Tổng số truy cập: 972199