CÁC ĐƠN VỊ PHỐI QUẢN

1. Công an huyện:

 

Stt

Tên cá nhân, CQ

Chức vụ

Điện thoại

Cơ quan

Nhà riờng

Di động

1

Lê Ngọc Ly

Trưởng CA

38843435

 

0912461638

2

Nguyễn Văn Ngân

Phó trưởng CA

 

 

0913014557

3

Trần Văn Hóa

Phó trưởng CA

043.9398926

 

 

4

Nguyễn Văn Hiểu

Phú trưởng CA

 

 

0912348188

5

Vũ Hồng Quân

Phó trưởng CA

 

 

0982410199

6

Nguyễn Hữu Đức

P. Trưởng CA

 

 

0913360527

7

Nguyễn Ngọc Tuấn

P.Trưởng CA

043.9398903

 

0913014557

 

  1. Ban chỉ huy quân sự huyện:

 

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Cơ quan

Nhà riờng

Di động

1

Nguyễn Quang Đấu

Chỉ huy trưởng

 

 

0989958318

3

Đ/c Phùng Văn Thọ

CTV

 

 

0982184664

4

Lê Anh Quân

Phó CHT

3.8852770

 

0967119118

5

Trần Văn Tâm

Phó CHT

3.5953471

 

0983744064

 

  1. Tòa án nhân dân: 38843569

 

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Cơ quan

Nhà riêng

Di động

1

Đàm Thận Hồng

Chánh án

35951569

38852806

0989740705

2

Ngô Thị Hồng

 

3.5951569

 

0963029222

3

Lê Quang Khanh

 

 

 

0983363557

 

  1. Viên Kiểm sát ND:

 

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Cơ quan

Nhà riêng

Di động

1

Lờ Viết Cậy

Viện trưởng

38840579

02413860131

0912218385

3

Phạm Tuấn Anh

P. Viện trưởng

 

 

0912218989

 

  1. Thi hành án:

 

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Cơ quan

Nhà riêng

Di động

1

Trần Văn Ba

Chi cục trưởng

38851148

35951217

0915820848

2

Đàm Đình Công

P. Chi cục trưởng

35952734

38856342

0936639238