CÁC DỰ ÁN MỜI GỌI ĐẦU TƯ

Công khai danh mục kêu gọi đầu tư 02 dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp theo Kế hoạch số 162/KH-UBND ngày 29/8/2016 của UBND Thành phố Hà Nội
Ngày đăng 10/12/2020 | 10:10  | Lượt xem: 582

Công khai danh mucj kêu gọi  đầu tư 02 dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp theo Kế hoạch số 162/KH-UBND ngày 29/8/2016 của UBND Thành phố Hà Nội