LỊCH TIẾP CÔNG DÂN

Thông tin lãnh đạo UBND huyện Sóc Sơn tiếp công dân định kỳ tháng 02/2020 ngày 11/02/2020

Ngày đăng 11/02/2020 | 01:54  | Lượt xem: 7
Thông tin lãnh đạo UBND huyện Sóc Sơn tiếp công dân định kỳ tháng 02/2020 ngày 11/02/2020

Lãnh đạo UBND huyện tiếp công dân định kỳ tháng 01/2020

Ngày đăng 14/01/2020 | 01:48  | Lượt xem: 5
Lãnh đạo UBND huyện tiếp công dân định kỳ tháng 01/2020

Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn tiếp công dân và chỉ đạo giải quyết (10/12/2019)

Ngày đăng 11/12/2019 | 11:16  | Lượt xem: 601
Ngày 10/12/2019, tại Trụ sở Tiếp công dân huyện Sóc Sơn đồng chí Phạm Văn Minh – Chủ tịch UBND huyện đã tiếp công dân định kỳ tháng 12/2019. Kết thúc ngày làm viêc, đồng chí Chủ tịch UBND huyện...

Thông báo Về việc thực hiện tiếp công dân lãnh đạo UBND huyện Sóc Sơn ngày 26/11/2019

Ngày đăng 25/11/2019 | 02:20  | Lượt xem: 138
Thông báo về việc thay đổi lịch tiếp công dân ngày 26/11/2019

Thông tin tiếp công dân ngày 14/11/2019

Ngày đăng 16/11/2019 | 09:03  | Lượt xem: 28
Đồng chí Vi Thị Bình Anh - Phó chủ tịch UBND huyện thực hiện tiếp công dân

Thông báo Về việc tạm hoãn tiếp công dân lãnh đạo UBND huyện tháng 11/2019

Ngày đăng 12/11/2019 | 04:34  | Lượt xem: 27
Thông báo Về việc tạm hoãn tiếp công dân lãnh đạo UBND huyện tháng 11/2019

THÔNG BÁO Về việc thay đổi lịch tiếp công dân lãnh đạo UBND huyện tháng 10/2019

Ngày đăng 11/10/2019 | 03:03  | Lượt xem: 29
Theo lịch tiếp công dân của Lãnh đạo UBND huyện Sóc Sơn năm 2019, ngày 22/10/2019, đồng chí Đỗ Minh Tuấn – Phó chủ tịch UBND huyện tiếp công dân định kỳ tháng 10.

Về việc thay đổi lịch tiếp công dân của Đại biểu HĐND Thành phố tháng 10 năm 2019 (lần 2)

Ngày đăng 11/10/2019 | 02:56  | Lượt xem: 11
Ngày 10/10/2019, UBND huyện Sóc Sơn đã có thông báo số 5107/TB-UBND về việc thay đổi lịch tiếp công dân của Đại biểu HĐND Thành phố tháng 10 năm 2019, tuy nhiên UBND huyện tiếp tục nhận được thông...

Về việc thay đổi lịch tiếp công dân của Đại biểu HĐND Thành phố tháng 10 năm 2019 (lần 1)

Ngày đăng 10/10/2019 | 03:00  | Lượt xem: 22
Ủy ban nhân dân huyện Sóc Sơn nhận được thông tin từ đại biểu HĐNd Thành phố: Ngày 15/10/2019 ông Phạm Xuân Phương - Đại biểu HĐND Thành phố có lịch họp đột xuất của Thành phố triệu tập.

Lịch tiếp công dân quý III/2019 của Đại biểu HĐND TP Hà Nội

Ngày đăng 05/07/2019 | 10:16  | Lượt xem: 7
Lịch tiếp công dân quý III/2019 của Đại biểu HĐND TP Hà Nội

Lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND huyện Quý III/2019

Ngày đăng 28/06/2019 | 05:47  | Lượt xem: 11
Lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND huyện Quý III/2019

Lịch tiếp công dân quý II/2019 của Đại biểu HĐND Thành phố

Ngày đăng 09/04/2019 | 03:42  | Lượt xem: 6
Lịch tiếp công dân quý II/2019 của Đại biểu HĐND Thành phố

Thông báo lịch tiếp công dân của đồng chí Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn năm 2019

Ngày đăng 31/12/2018 | 08:58  | Lượt xem: 10
Thông báo lịch tiếp công dân của đồng chí Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn năm 2019

Thông báo Lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND huyện Sóc Sơn Quý I/2019

Ngày đăng 28/12/2018 | 11:00  | Lượt xem: 12
Thông báo Lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND huyện Sóc Sơn Quý I/2019

Về việc thay đổi lãnh đạo UBND huyện tiếp công dân ngày 25/12/2018

Ngày đăng 21/12/2018 | 02:28  | Lượt xem: 17
Về việc thay đổi lãnh đạo UBND huyện tiếp công dân ngày 25/12/2018

Về việc thay đổi lãnh đạo UBND huyện tiếp công dân ngày 11/12/2018

Ngày đăng 08/12/2018 | 12:41  | Lượt xem: 9
Về việc thay đổi lãnh đạo UBND huyện tiếp công dân ngày 11/12/2018

Lịch tiếp công dân của Đại biểu HĐND Thành phố HÀ Nội Quý IV/2018.

Ngày đăng 09/10/2018 | 10:18  | Lượt xem: 15
Lịch tiếp công dân của Đại biểu HĐND Thành phố HÀ Nội Quý IV/2018.

Thông báo Lịch tiếp công dân của thường trực HĐND huyện Sóc Sơn Quý I/2018

Ngày đăng 10/01/2018 | 10:44  | Lượt xem: 12
Thông báo Lịch tiếp công dân của thường trực HĐND huyện Sóc Sơn Quý I/2018

Thông báo Lịch tiếp công dân của lãnh đạo UBND huyện năm 2018

Ngày đăng 10/01/2018 | 10:42  | Lượt xem: 13
Thông báo Lịch tiếp công dân của lãnh đạo UBND huyện năm 2018

Thông báo Lịch tiếp công dân của Đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội quý I/2018

Ngày đăng 10/01/2018 | 10:38  | Lượt xem: 14
Thông báo Lịch tiếp công dân của Đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội quý I/2018

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 513
Lượt truy cập trong tuần: 1425
Lượt truy cập trong tháng: 42973
Lượt truy cập trong năm: 78882
Tổng số truy cập: 1108331