THÔNG TIN CÔNG KHAI

Danh sách tự công bố chất lượng sản phẩm năm 2021

Ngày đăng 14/12/2021 | 06:13  | Lượt xem: 187
Danh sách tự công bố chất lượng sản phẩm năm 2021 1. Nguyễn Thị Việt 2. HTX nông sản sạch Sơn Phú 3. nguyễn Văn Tuấn 4. HKD nông trại tâm an 5. Anh Đạt Bakery 6....

Danh sách các cơ sở vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm tháng 12 năm 2021

Ngày đăng 14/12/2021 | 05:40  | Lượt xem: 123
XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Danh sách các hộ sản xuất, kinh doanh thực phẩm đã được cấp GCN ATTP nghành nông nghiệp

Ngày đăng 14/12/2021 | 08:00  | Lượt xem: 172
XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Thông tin đăng ký hộ kinh doanh, hợp tác xã tháng 11/2021

Ngày đăng 06/12/2021 | 10:51  | Lượt xem: 84
Hợp tác xã đăng ký tháng 11.2021 Hộ kinh doanh chấm dứt tháng 11.2021 Hộ kinh doanh đăng ký cấp mới, cấp lại tháng 11.2021

Thông báo lấy ý kiến cơ quan, tổ chức về nhiệm vụ lập quy hoạch xây dựng vùng huyện Sóc Sơn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ngày đăng 03/12/2021 | 04:44  | Lượt xem: 536
Xem Thông báo tại đây:    Thông báo lấy ý kiến cơ quan, tổ chức về nhiệm vụ lập quy hoạch xây dựng vùng huyện Sóc Sơn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 Xem nhiệm vụ quy hoạch...

Triển khai đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng năm 2021

Ngày đăng 18/11/2021 | 01:52  | Lượt xem: 171
XEM VÀ TẢI VỀ TẠI ĐÂY

Danh sách các cơ sở vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm tháng 11 năm 2021

Ngày đăng 15/11/2021 | 05:38  | Lượt xem: 87
XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Thông báo về việc lấy ý kiến đóng góp của Nhân dân về Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

Ngày đăng 11/11/2021 | 02:33  | Lượt xem: 1102
Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2020 Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Sóc Sơn đến năm 2030 Báo cáo thuyết minh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 Biểu và Danh mục dự...

Dữ liệu đăng ký kinh doanh tháng 10/2021

Ngày đăng 05/11/2021 | 09:44  | Lượt xem: 272
Hộ kinh doanh đăng ký mới tháng 10.2021 Hộ kinh doanh chấm dứt tháng 10.2021 Đăng ký hợp tác xã tháng 10.2021

308/KH-UBND Công bố công khai điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021

Ngày đăng 05/11/2021 | 09:19  | Lượt xem: 68
XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Danh sách các cơ sở vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm tháng 10 năm 2021

Ngày đăng 18/10/2021 | 05:36  | Lượt xem: 137
XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Dữ liệu đăng ký hộ kinh doanh, hợp tác xã tháng 9/2021

Ngày đăng 05/10/2021 | 09:50  | Lượt xem: 340
Hộ kinh doanh đăng ký mới tháng 9.2021 Hộ kinh doanh đăng ký tạm ngừng, chấm dứt tháng 9.2021

Huyện Sóc Sơn triển khai tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”

Ngày đăng 08/09/2021 | 11:03  | Lượt xem: 2252
Kế hoạch tổ chức Văn bản triển khai Thể lệ cuộc thi Mẫu bài dự thi Bộ câu hỏi TẢI VỀ TẤT CẢ TẠI ĐÂY Hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống...

Tổng Thanh tra Chính phủ tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”

Ngày đăng 08/09/2021 | 09:40  | Lượt xem: 145
TẢI VỀ ĐẦY ĐỦ NỘI DUNG TẠI ĐÂY Ngày 11/7/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” kèm theo Quyết định số...

Thông tin đăng ký hộ kinh doanh trên địa bàn huyện tháng 8.2021

Ngày đăng 06/09/2021 | 03:40  | Lượt xem: 201
XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

DANH SÁCH ĐƯỜNG DÂY NÓNG CÁC XÃ, THỊ TRẤN VỀ HỖ TRỢ COVID

Ngày đăng 23/08/2021 | 05:07  | Lượt xem: 1718
TT HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ SỐ ĐIỆN THOẠI GHI CHÚ 1 NGUYỄN THỊ NGA THỊ TRẤN 0984668048 ...