THÔNG TIN CÔNG KHAI

QUY HOẠCH CHI TIẾT DỰ ÁN XÂY DỰNG HẠ TẦNG KHU TÁI ĐỊNH CƯ TẠI XÓM NINH LIỆT, THÔN 9, XÃ HỒNG KỲ PHỤC VỤ DI DÂN VÙNG ẢNH HƯỞNG MÔI TRƯỜNG KHU LHXL CHẤT THẢI SÓC SƠN TRONG PHẠM VI BÁN KÍNH 500M TỪ HÀNG RÀO KHU LHXL CHẤT TẢI SÓC SƠN

Ngày đăng 20/09/2022 | 01:57  | Lượt xem: 354
QUY HOẠCH CHI TIẾT DỰ ÁN XÂY DỰNG HẠ TẦNG KHU TÁI ĐỊNH CƯ TẠI XÓM NINH LIỆT, THÔN 9, XÃ HỒNG KỲ PHỤC VỤ DI DÂN VÙNG ẢNH HƯỞNG MÔI TRƯỜNG KHU LHXL CHẤT THẢI SÓC SƠN TRONG PHẠM VI BÁN KÍNH 500M TỪ...

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất thuộc xã Mai Đình huyện Sóc Sơn

Ngày đăng 13/09/2022 | 10:38  | Lượt xem: 147
XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép Môi trường của Trường Lạc Long Quân

Ngày đăng 09/09/2022 | 03:33  | Lượt xem: 4
XEM NỘI DUNG CHI TIẾT TẠI ĐÂY

VB: 1980/UBND-TBXH V/v thực hiện Nghị quyết số 17/2022/UBTVQH của Ủy ban thường vụ Quốc hội

Ngày đăng 09/09/2022 | 03:04  | Lượt xem: 55
XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Thông báo tham gia mời đấu giá tài sản

Ngày đăng 08/09/2022 | 05:55  | Lượt xem: 124
XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

NHIỆM VỤ QUY HOẠCH PHÂN KHU ĐÔ THỊ SÓC SƠN KHU 7, TỶ LỆ 1/2000

Ngày đăng 30/08/2022 | 10:24  | Lượt xem: 161
XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Kê hoạch 253/KH-UBND Công bố công khai điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022

Ngày đăng 22/08/2022 | 09:43  | Lượt xem: 22
XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

TB: Công tác tổ chức thi tuyển dụng công chức cấp xã huyện Sóc Sơn năm 2022

Ngày đăng 19/08/2022 | 02:34  | Lượt xem: 434
XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

THÔNG BÁO: Lấy ý kiến đối với Nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

Ngày đăng 22/07/2022 | 02:53  | Lượt xem: 566
Thông Báo: Lấy ý kiến đối với Nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 Nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch xây...