THÔNG TIN CÔNG KHAI

Danh sách hộ kinh doanh, hợp tác xã tháng 01.2024

Ngày đăng 05/02/2024 | 08:05  | Lượt xem: 14
Danh sách cấp mới, cấp đổi, chấm dứt ĐKKD tháng 01.2024 Danh sách HTX 01.2024

Quy hoạch dự án khu dân cư nông thôn tại thôn Thạch Lỗi, xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn

Ngày đăng 23/01/2024 | 10:36  | Lượt xem: 194
Ngày 28/11/2023, UBND huyện Sóc Sơn ban hành Quyết định  số  8240/QĐ - về việc phê duyệt Quy hoạch tổng mặt bằng, tỷ lệ 1/500 dự án:  Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư...

UBND Huyện Sóc Sơn ban hành Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 04/01/2024 về kiểm tra công vụ năm 2024

Ngày đăng 12/01/2024 | 10:10  | Lượt xem: 687
XEM KẾ HOẠCH TẠI ĐÂY   Tiếp tục thực hiện nội dung chủ đề công tác năm 2024 “ Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”; Kế hoạch số 313/KH-UBND ngày 22/12/2023 về...

Văn bản số 08/BHXH-PBT V/v Báo cáo tình hình chậm đóng tiền BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn huyện

Ngày đăng 11/01/2024 | 03:40  | Lượt xem: 86
XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Kế hoạch số 320/KH-UBND kế hoạch thanh tra năm 2024 của thành phố Hà Nội

Ngày đăng 28/12/2023 | 09:26  | Lượt xem: 36
UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 320/KH-UBND kế hoạch thanh tra năm 2024 của thành phố Hà Nội. Theo đó, trong năm 2024, Thanh tra huyện Sóc Sơn triển khai 05 cuộc thanh tra tại các đơn vị:...

Công khai phê duyệt 16 đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng Trung tâm xã, điểm dân cư nông thôn tỷ lệ 1/500

Ngày đăng 19/12/2023 | 09:28  | Lượt xem: 477
XEM CHI TIẾT HỒ SƠ CÔNG KHAI TẠI ĐÂY Ngày 05/12/2023, UBND huyện Sóc Sơn phê duyệt 16 đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng Trung tâm xã, điểm dân cư nông thôn tỷ lệ 1/500 các xã: Phù Linh, Phù...

Văn bản số: 568/BHXH-BPT Về việc Báo cáo danh sách đơn vị chậm đóng BHXH

Ngày đăng 09/12/2023 | 06:05  | Lượt xem: 1569
XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY