THÔNG TIN CÔNG KHAI

Thông báo số: 1932/TB-UBND Thông báo về việc tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã thuộc huyện Sóc Sơn năm 2022.

Ngày đăng 15/06/2022 | 07:35  | Lượt xem: 423
Thông báo số: 1932/TB-UBND Mẫu phiếu ĐK dự tuyển

Dữ liệu đăng ký hộ kinh doanh, hợp tác xã tháng 5.2022

Ngày đăng 06/06/2022 | 03:59  | Lượt xem: 51
Hợp tác xã đăng ký tháng 5.2022 Hộ kinh doanh chấm dứt tháng 5.2022 Hộ kinh doanh đăng ký cấp mới, cấp lại, cấp đổi tháng 5.2022

BÀI TUYÊN TRUYỀN VẬN ĐỘNG QUẦN CHÚNG NHÂN DÂN HƯỞNG ỨNG THAM GIA ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ

Ngày đăng 10/05/2022 | 09:57  | Lượt xem: 41
Ngày 06/01/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 06/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn...

BÀI TUYÊN TRUYỀN Dự thảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Ngày đăng 09/05/2022 | 10:01  | Lượt xem: 17
I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG, BAN HÀNH LUẬT Một là,  thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng, củng cố, duy trì lực l ượng tham gia bảo vệ an...

Thông tin đăng ký hộ kinh doanh, hợp tác xã tháng 4.20221

Ngày đăng 06/05/2022 | 09:55  | Lượt xem: 54
Hộ kinh doanh đăng ký cấp mới, cấp lại, cấp đổi tháng 4.2022 Hộ kinh doanh chấm dứt tháng 4.2022 Hợp tác xã đăng ký tháng 4.2022

UBND huyện Sóc Sơn ban hành kế hoạch về Xây dựng và phát triển trang Website thương mại điện tử kết hợp với trang Fanpage (Facebook) phục vụ hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề, sản phẩm OCOP tiêu biểu trên địa bàn huyện Sóc Sơn năm 2022.

Ngày đăng 26/04/2022 | 01:43  | Lượt xem: 83
XEM CHI TIẾT KẾ HOẠCH TẠI ĐÂY   Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, HTX, hộ sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề trên địa bàn huyện tham gia trang Website thương mại điện...

Dữ liệu đăng ký hộ kinh doanh, hợp tác xã tháng 3 năm 2022 trên địa bàn huyện Sóc Sơn

Ngày đăng 05/04/2022 | 08:01  | Lượt xem: 90
Hộ kinh doanh đăng ký cấp mới, cấp lại, cấp đổi tháng 3.2022 Hộ kinh doanh chấm dứt tháng 3.2022 Hợp tác xã đăng ký tháng 3.2022

TB về việc tuyển dụng lao động làm việc tại Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Sóc Sơn

Ngày đăng 08/03/2022 | 10:11  | Lượt xem: 300
XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Thông tin về đăng ký hộ kinh doanh, hợp tác xã trên địa bàn huyện tháng 2/2022

Ngày đăng 04/03/2022 | 04:04  | Lượt xem: 112
Hộ kinh doanh chấm dứt tháng 2.2022 Hợp tác xã đăng ký tháng 02.2022 Hộ kinh doanh đăng ký cấp mới, cấp lại, cấp đổi tháng 2.2022

Kế hoạch: 92/KH-UBND Kế hoạch công bố công khai Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Sóc Sơn

Ngày đăng 25/02/2022 | 02:21  | Lượt xem: 1062
XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

THÔNG BÁO (LẦN 2) công khai việc chấm dứt, thanh lý Hợp đồng kinh tế nhận thầu mặt đất sản xuất trồng cây ăn quả thôn Thái Lai xã Minh Trí.

Ngày đăng 18/02/2022 | 08:01  | Lượt xem: 1124
THÔNG BÁO (LẦN 2) công khai việc chấm dứt, thanh lý Hợp đồng kinh tế nhận thầu mặt đất sản xuất trồng cây ăn quả thôn Thái Lai xã Minh Trí. Ngày 15 tháng 02 năm 2022, Ủy ban nhân...