TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC

Quyết định phê chuẩn kết quả tuyển dụng công chức cấp xã huyện Sóc Sơn năm 2022

Ngày đăng 01/10/2022 | 10:45  | Lượt xem: 58
XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

TB: Công tác tổ chức thi tuyển dụng công chức cấp xã huyện Sóc Sơn năm 2022

Ngày đăng 19/08/2022 | 02:34  | Lượt xem: 449
XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Thông báo số: 1932/TB-UBND Thông báo về việc tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã thuộc huyện Sóc Sơn năm 2022.

Ngày đăng 15/06/2022 | 07:35  | Lượt xem: 827
Thông báo số: 1932/TB-UBND Mẫu phiếu ĐK dự tuyển