TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC

Thông báo số: 152/TB-UBND Về việc điều chỉnh bổ sung Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2024

Ngày đăng 15/07/2024 | 02:48  | Lượt xem: 35
  Thông báo số: 152/TB-UBND Về việc điều chỉnh bổ sung Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2024 Quyết định số: 5505/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh bổ sung Kế hoạch tuyển...

Thông báo về việc tổ chức tuyển công chức cấp xã thuộc huyện Sóc Sơn năm 2024

Ngày đăng 12/06/2024 | 02:48  | Lượt xem: 1088
TB tổ chức tuyển công chức cấp xã thuộc huyện Sóc Sơn năm 2024 Quyết định phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2024 Phiếu đăng ký dự tuyển ...

Thông báo: 4825/TB-UBND Thông báo kết quả tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023

Ngày đăng 01/11/2023 | 03:09  | Lượt xem: 1382
XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY