TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT

ĐIỂM MỚI CỦA 12 LUẬT CHÍNH THỨC ÁP DỤNG TỪ 01/7/2020:

Ngày đăng 24/06/2020 | 07:57  | Lượt xem: 14
1.  Luật quản lý thuế 2019  (thông qua tại kỳ họp thứ 7 ngày 13/6/2019) - Người nộp thuế phải thực hiện đăng ký thuế và được cơ quan thuế cấp mã số thuế trước khi...

TUYÊN TRUYỀN, PHỐ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG DIỆN ĐẶC THÙ TRÊN ĐỊA BÀN XÃ TRUNG GIÃ

Ngày đăng 10/06/2020 | 08:00  | Lượt xem: 35
Ngày 09/6/2020, Công an huyện Sóc Sơn phối hợp với UBND xã Trung Giã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho 75 người thuộc diện đặc thù trên địa bàn xã Trung Giã, các...