TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT

HƯỚNG DẪN ỨNG XỬ TRONG MÔI TRƯỜNG MẠNG

Ngày đăng 01/02/2020 | 12:16  | Lượt xem: 8
Không gian mạng là mạng lưới kết nối của cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, bao gồm mạng viễn thông, mạng internet, mạng máy tính, hệ thống xử lý và điều khiển thông tin, cơ sở dữ liệu; là nơi con...

Danh sách xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 và chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019

Ngày đăng 23/01/2020 | 03:19  | Lượt xem: 7
Theo báo cáo của UBND xã, thị trấn hoàn thành thủ tục công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và hồ sơ chuẩn tiếp cận pháp luật của xã, thị trấn gửi về Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật

Huyện Sóc Sơn tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam 9-11

Ngày đăng 07/11/2019 | 12:00  | Lượt xem: 35
Hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam 9-11, sáng 7-11, UBND huyện Sóc Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết “Cuộc thi tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến năm 2019” và tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tham...

CUỘC THI TÌM HIỂU DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN SÓC SƠN NĂM 2019

Ngày đăng 08/08/2019 | 12:00  | Lượt xem: 12
Kế Hoạch Số: 133/KH-UBND Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu Dịch vụ công trực tuyến" trên địa bàn huyện Sóc Sơn năm 2019 Quyết Định Số: 2729/QĐ-UBND Quyết Định Về việc thành lập Ban tổ...

CUỘC THI " HÒA GIẢI VIÊN GIỎI" TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN SÓC SƠN NĂM 2019

Ngày đăng 01/08/2019 | 12:00  | Lượt xem: 28
Kế Hoạch Số: 67/KH-UBND Kế Hoạch tổ chức cuộc thi " Hòa gải viên gỏi" trên địa bàn Thành phố Hà Nội Năm 2019 Quyết Định Số: 1770/QĐ-UBND Quyết Định Về việc Thành lập Ban tổ chức cuộc...

SÓC SƠN TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ VỀ LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN LUẬT AN NINH MẠNG 2018

Ngày đăng 16/03/2019 | 12:00  | Lượt xem: 38
Thực hiện Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện Sóc Sơn năm 2019, sáng 15/3/2019, UBND huyện Sóc Sơn tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ liên quan đến ngành tư pháp. Đồng chí Đỗ Minh...

Kết quả công tác phối hợp giữa ngành Tư pháp và Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Sóc Sơn trong việc tăng cường thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trong giai đoạn 2009 -2018

Ngày đăng 29/10/2018 | 12:00  | Lượt xem: 20
       Qua 9 năm thực hiện chương trình phối hợp số 1258/CTPH-BTP-BTTUBMTTQVN (2009-2018) tại huyện Sóc Sơn, công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn huyện đã được...

KẾT QUẢ VÒNG SƠ KHẢO CẤP HUYỆN “CUỘC THI TÌM HIỂU BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015”

Ngày đăng 19/09/2018 | 12:00  | Lượt xem: 11
          Thực hiện Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 09/3/2018 của UBND thành phố Hà Nội về Tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu bộ luật hình sự năm 2015” trên địa...