CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

KIỂM TRA CÔNG TÁC VĂN THƯ LƯU TRỮ NĂM 2022
Ngày đăng 10/11/2022 | 21:59  | Lượt xem: 1660

Nhằm tăng cường quản lý nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tiếp nhận, xử lý, phát hành văn bản điện tử và lưu trữ tài liệu điện tử giữa các cơ quan, tổ chức thuộc UBND thành phố Hà Nội, ngày 10/11/2022 đoàn kiểm tra công tác Văn thư, lưu trữ Sở Nội vụ thành phố Hà Nội đã có buổi làm việc với UBND huyện Sóc Sơn về kết quả thực hiện công tác văn thư, lưu trữ năm năm 2022.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Vũ Đức Tuyên - Chi cục trưởng Chi cục Văn thư -Lưu trữ, trưởng đoàn; đồng chí Hàn Đình Trường - Phó Chi cục trưởng Chi cục Văn thư -Lưu trữ, phó đoàn cùng các đồng chí thành viên trong đoàn kiểm tra. Đại diện lãnh đạo huyện có đồng chí Phạm Quang Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Hồ Việt Hùng -Phó Chủ tịch UBND huyện cùng các đồng chí lãnh đạo các phòng chuyên môn trực thuộc UBND huyện.

Tại các buổi kiểm tra, Đoàn đã tiến hành những nội dung như: Việc quán triệt, triển khai các văn bản quy phạm pháp luật, triển khai Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư;  việc thực hiện nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ (soạn thảo, quản lý, ban hành văn bản, thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản, lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan); quản lý, sử dụng con dấu, trong công tác văn thư; việc thu thập hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác VTLT; nội quy phòng, cháy chữa cháy; công tác tổ chức, bố trí công chức, viên chức, người lao động làm công tác văn thư, lưu trữ…

Kết luận Hội nghị đồng chí Vũ Đức Tuyên - Chi cục trưởng Chi cục Văn thư -Lưu trữ, trưởng đoàn đánh giá cao sự quan tâm, chỉ đạo của huyện về công tác Văn thư- Lưu trữ; công tác tuyên truyền, quán triệt các văn bản của Trung ương, Thành phố và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của huyện về công tác văn thư, lưu trữ đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn huyện được thực hiện nghiêm túc ; thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản cơ bản được thực hiện theo quy định; chất lượng soạn thảo, ban hành văn bản ngày càng được chú trọng và nâng cao; việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác văn thư, lưu trữ được quan tâm, triển khai áp dụng phần mềm quản lý văn bản và hỗ trợ điều hành giúp cho việc tìm kiếm văn bản được nhanh chóng; công tác lập hồ sơ công việc và giao nộp hồ sơ vào Lưu trữ cơ quan đã được quan tâm thực hiện.

Buổi kiểm tra là dịp để thành viên trong đoàn trực tiếp hướng dẫn và giải đáp một số thắc của các cơ quan, đơn vị về nghiệp vụ công tác Văn thư lưu trữ, đặt cơ sở tiền đề trong việc ứng dụng công nghệ thông tin lưu trữ tài liệu điện tử và văn bản điện tử, gắn chữ kí số nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới.

                                                                                                           VA

 

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 138
Lượt truy cập trong tuần: 436
Lượt truy cập trong tháng: 17230
Lượt truy cập trong năm: 321244
Tổng số lượt truy cập: 6069808