NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Đoàn thẩm tra Huyện chấm điểm nông thôn mới kiểu mẫu các xã: Mai Đình, Xuân Giang, Phú Minh, Phú Cường, Quang Tiến, Trung Giã.
Ngày đăng 20/05/2024 | 14:34  | Lượt xem: 187

Ngày 14-15/5/2024, Đoàn thẩm tra Huyện chấm điểm nông thôn mới kiểu mẫu các xã: Mai Đình, Xuân Giang, Phú Minh, Phú Cường, Quang Tiến, Trung Giã.

Chủ trì Hội Nghị: Đồng chí Đỗ Minh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND huyện – Trưởng đoàn.

Nội dung: Đoàn thẩm định Huyện về đánh giá lại các tiêu chí NTMNC của các xã, chấm điểm NTMKM 06 xã về đích kiểu mẫu năm 2023 – vượt chỉ tiêu so với kế hoạch đề ra.

Kết quả đạt được: 06 xã đã duy trì tốt các tiêu chí NTMNC năm 2023 và đạt NTMKM năm 2023 như sau:

STT

Điểm xã chấm

Điểm thẩm định Huyện

1

Mai Đình

Lĩnh vực y tế: 100/100đ

Lĩnh vực Văn hóa: 100/100đ

Lĩnh vực y tế: 100/100đ

Lĩnh vực Văn hóa: 100/100đ

2

Xuân Giang

Lĩnh vực Sản xuất: 100/100đ

Lĩnh vực Y tế: 100/100đ

Lĩnh vực Sản xuất: 100/100đ

Lĩnh vực Y tế: 100/100đ

3

Phú Minh

Lĩnh vực y tế: 100/100đ

Lĩnh vực Văn hóa: 100/100đ

Lĩnh vực y tế: 100/100đ

Lĩnh vực Văn hóa: 98/100đ

4

Phú Cường

Lĩnh vực Sản xuất: 100/100đ

Lĩnh vực Văn hóa: 100/100đ

Lĩnh vực Sản xuất: 100/100đ

Lĩnh vực Văn hóa: 100/100đ

5

Quang Tiến

Lĩnh vực sản xuất: 100/100đ

Lĩnh vực y tế: 100/100đ

Lĩnh vực Văn hóa: 99/100đ

Lĩnh vực sản xuất: 100/100đ

Lĩnh vực y tế: 100/100đ

Lĩnh vực Văn hóa: 99/100đ

6

Trung Giã

Lĩnh vực Sản xuất: 99,5/100đ

Lĩnh vực Y tế: 100/100đ

Lĩnh vực Giáo dục: 100/100đ

Lĩnh vực Sản xuất: 99,5/100đ

Lĩnh vực Y tế: 100/100đ

Lĩnh vực Giáo dục: 100/100đ

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 214
Lượt truy cập trong tuần: 3179
Lượt truy cập trong tháng: 27271
Lượt truy cập trong năm: 394399
Tổng số lượt truy cập: 6142963