THANH TRA PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

Huyện Sóc Sơn triển khai tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”
Ngày đăng 08/09/2021 | 11:03  | Lượt xem: 2634

Kế hoạch tổ chức

Văn bản triển khai

Thể lệ cuộc thi

Mẫu bài dự thi

Bộ câu hỏi

TẢI VỀ TẤT CẢ TẠI ĐÂY

Hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” do Thanh tra Chính phủ phát động, UBND huyện Sóc Sơn ban hành Kế hoạch số 264/KH-UBND ngày 07/9/2021 triển khai cuộc thi đến tất cả các cán bộ, công chức, viên chức và người dân trên địa bàn huyện.

Ngày 09/9/2021, Ban tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng của UBND huyện Sóc Sơn đã ban hành thể lệ cuộc thi. Theo đó, đối tượng dự thi gồm tất cả các cán bộ, công chức, viên chức và người dân, trừ thành viên ban tổ chức, ban đề thi, ban giám khảo, tổ thư ký cuộc thi. Nội dung cuộc thi là kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng, gồm các quy định về phòng, ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng, về chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phòng, chống tham nhũng, về trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong phòng, chống tham nhũng…và hiểu biết về sự phát triển về phòng, chống tham nhũng qua các thời kỳ.

Đề thi Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” gồm có 2 phần: Phần 1 thi trắc nghiệm với 25 câu hỏi về kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng, gồm các quy định về phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng, về chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phòng, chống tham nhũng, về trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước trong phòng, chống tham nhũng... ; Phần 2 tự luận, người dự thi trình bày và phân tích các giai đoạn phát triển của pháp luật về phòng, chống tham nhũng từ năm 1945 đến nay ở nước ta.

Cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức về phòng, chống tham nhũng của cán bộ, công chức, viên chức và người dân. Qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, góp phần phòng, chống tham nhũng; phát huy tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thúc đẩy sự quan tâm, phối hợp của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và tạo sức lan tỏa, hình thành ý thức tự giác thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, đồng thời đánh giá kết quả thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn huyện.

Để cuộc thi đạt kết quả tốt, UBND huyện chỉ đạo:

1. Các phòng, ban, đơn vị, cơ quan, trường học trên địa bàn huyện: Phát động cuộc thi tại đơn vị mình bằng hình thức phù hợp, tuyên truyền, vận động đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng tích cực tham gia hưởng ứng cuộc thi.

2. UBND các xã, thị trấn: Phát động cuộc thi tại địa phương bằng hình thức phù hợp (trên đài truyền thanh của xã, thôn, qua các hội nghị,…), tuyên truyền, vận động đông đảo cán bộ, công chức, nhân dân trên địa bàn tích cực tham gia hưởng ứng cuộc thi.

3. Văn phòng HĐND-UBND huyện: Đăng tải thông tin về cuộc thi trên Cổng thông tin điện tử của UBND huyện Sóc Sơn và phối hợp với Thanh tra huyện trong quá trình triển khai cuộc thi.

4. Trung tâm Văn hóa thông tin và thể thao: Đưa tin, tuyên truyền về Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” trên địa bàn huyện Sóc Sơn.

5. Thanh tra huyện: Chịu trách nhiệm hướng dẫn các phòng, ban, đơn vị, trường học, UBND xã, thị trấn trong việc thông tin, tuyên truyền, phát động, triển khai cuộc thi.

Các phòng, ban, đơn vị và UBND các xã, thị trấn sau khi tiếp nhận bài thi, tổ chức phân loại, lựa chọn các bài dự thi chất lượng nộp về Thanh tra huyện - cơ quan thường trực của Ban Tổ chức cuộc thi (02 bài dự thi/đơn vị đối với các phòng, ban; 10 bài dự thi/đơn vị đối với các xã, thị trấn), chậm nhất 17h00 ngày 22/9/2021.

Các văn bản có liên quan:

- Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”

- Thể lệ cuộc thi

- Bộ câu hỏi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” và Mẫu bài làm Cuộc thi

Thanh tra huyện Sóc Sơn

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 1003
Lượt truy cập trong tuần: 1289
Lượt truy cập trong tháng: 0
Lượt truy cập trong năm: 716178
Tổng số truy cập: 4600994