CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS công lập huyện Sóc Sơn năm 2015

Ngày đăng 28/07/2015 | 08:53  | Lượt xem: 127
Thông báo về việc tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS công lập huyện Sóc Sơn năm 2015

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS công lập huyện Sóc Sơn năm 2015

Ngày đăng 17/07/2015 | 12:00  | Lượt xem: 103
Thông báo về việc tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS công lập huyện Sóc Sơn năm 2015

Hội nghị công bố Quyết định của UBND TP Hà Nội về việc thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Ngày đăng 16/04/2015 | 12:00  | Lượt xem: 149
Hội nghị công bố Quyết định của UBND TP Hà Nội về việc thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

UBND huyện Sóc Sơn công bố quyết định thành lập Ban tiếp công dân huyện Sóc Sơn

Ngày đăng 17/07/2014 | 12:00  | Lượt xem: 112
UBND huyện Sóc Sơn công bố quyết định thành lập Ban tiếp công dân huyện Sóc Sơn

Chức năng và nhiệm vụ các phòng ban

Ngày đăng 18/06/2014 | 12:00  | Lượt xem: 122
Chức năng và nhiệm vụ các phòng ban

Quyết định 50/2013/QĐ-UBND V/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nộ

Ngày đăng 18/06/2014 | 12:00  | Lượt xem: 110
Quyết định 50/2013/QĐ-UBND V/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nộ

Tăng cường kỷ cương hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính vào sáng thứ bảy hàng tuần tại các xã, thị trấn

Ngày đăng 18/06/2014 | 12:00  | Lượt xem: 108
Tăng cường kỷ cương hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính vào sáng thứ bảy hàng tuần tại các xã, thị trấn

Thông báo lịch tiếp công dân của lãnh đạo UBND huyện

Ngày đăng 18/06/2014 | 12:00  | Lượt xem: 104
Thông báo lịch tiếp công dân của lãnh đạo UBND huyện

UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quy chế mẫu về công tác văn thư, lưu trữ trong các cơ quan, tổ chức thuộc thành phố Hà Nội

Ngày đăng 18/06/2014 | 12:00  | Lượt xem: 132
UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quy chế mẫu về công tác văn thư, lưu trữ trong các cơ quan, tổ chức thuộc thành phố Hà Nội

Quyết định ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý và ban hành văn bản tại UBND huyện Sóc Sơn

Ngày đăng 09/09/2013 | 12:00  | Lượt xem: 137
Quyết định ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý và ban hành văn bản tại UBND huyện Sóc Sơn

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 629
Lượt truy cập trong tuần: 26049
Lượt truy cập trong tháng: 77911
Lượt truy cập trong năm: 77911
Tổng số truy cập: 2369210